Miljøterapeuter - ledige stillinger

Det er for snarlig tiltredelse ledige stillinger som miljøterapeuter. De ledige stillingene er i turnus, og er engasjement i prosjekt fra mai 2018 med mulighet for forlengelse.

RIBO tilbyr et helhetlig attførings- og habiliteringstilbud til personer som av ulike årsaker har falt utenom eller ut av de tradisjonelle opplærings- og behandlingstilbud.
Målet er å gi et attførings-/habiliteringstilbud som gjennom gradvis økende krav til selvstendighet og ansvarliggjøring gjør deltakeren sosialt og psykisk bedre i stand til å møte samfunnet på en mer hensiktsmessig måte.
Våre kjerneverdier er: Likeverd, respekt og ansvarliggjøring.

Det er for snarlig tiltredelse ledige stillinger som Miljøterapeut

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeut skal i samarbeid med tjenestemottaker bidra til gjennomføring av individuell habiliteringsplan. 
 • Delta på turer/aktiviteter som går inn som en del av habiliteringsopplegget.
 • Rapportere til samarbeidspartnere i hht. prosjektavtale.
 • Tverrfaglig arbeid og team-jobbing.
 • Målrettet og selvstendig arbeid innenfor:
  Alternativ kommunikasjon, holdninger, observasjon, dokumentasjon, konflikthåndtering, grensesetting, rutiner og atferdsproblematikk.

Personlig egnethet:

 • Like å arbeide med ungdom, deres familie og nettverk.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Engasjert/initiativrik og fleksibel.
 • Fremstår som tydelig voksenperson og kunne sette grenser.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø gjennom kollegial støtte og motivasjon.
 • Kunne gå inn å ta kontroll i utfordrende behandlingsmessige situasjoner.
 • Kunne se muligheter til utvikling og videreutvikling av seg selv.
 • Evne til å strukturere eget arbeid.

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig høgskole, evt. annen godkjent fagkompetanse og helsefaglig praksis.
 • Erfaring fra lignende arbeid og personlig egnethet vektlegges. 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Vi trenger flere med kunnskap om autismespekterforstyrrelser og kognitiv svikt.
 • Ut fra miljøterapeutisk og faglig vurdering, oppfordres menn til å søke.
 • Førerkort klasse B

Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale / intervju.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til HR-leder Cathrine E. Nilsen på tlf. 75 68 18 80.

Interesserte kan sende skriftlig søknad vedlagt CV innen 7.3.2018 til:

Stiftelsen RIBO
Holmen
8255 RØKLAND

eller pr. e-post til: post@ribo.no