Ledige stillinger

Det er for snarlig tiltredelse ledige stillinger som miljøterapeut samt helgestillinger og vikarbehov.

RIBO tilbyr et helhetlig attførings- og habiliteringstilbud til personer som av ulike årsaker har falt utenom eller ut av de tradisjonelle opplærings- og behandlingstilbud.
Målet er å gi et attførings-/habiliteringstilbud som gjennom gradvis økende krav til selvstendighet og ansvarliggjøring gjør deltakeren sosialt og psykisk bedre i stand til å møte samfunnet på en mer hensiktsmessig måte.
Våre kjerneverdier er: Likeverd, respekt og ansvarliggjøring.

Det er for snarlig tiltredelse ledige stillinger som Miljøterapeut – Helgestillinger + vikarbehov

Arbeidsoppgaver:
i. Miljøterapeut skal i samarbeid med avdelingsleder og bruker bidra til gjennomføring av individuell habiliteringsplan.
ii. Delta på turer / aktiviteter som går inn som en del av habiliteringsopplegget.

Personlig egnethet:

i. Vi søker dyktige medarbeidere med god samarbeidsevne og som ønsker å bidra positivt i arbeidsmiljøet. Videre må medarbeiderne bidra både faglig, praktisk og sosialt og ta ansvar for å jobbe målrettet og selvstendig.
 
Kvalifikasjonskrav:

  • 3-årig høgskole, evnt. annen godkjent fagkompetanse og relevant praksis.
  • Erfaring fra lignende arbeid og personlig egnethet vektlegges.
  • Ut fra miljøterapeutisk og faglig vurdering, etterstrebes det å opprettholde en likevekt mellom kjønnene, og mannlig søker vil derfor bli foretrukket.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale / intervju.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 75 68 18 80.
Interesserte kan sende skriftlig søknad vedlagt CV sendes til:
Stiftelsen RIBO
Holmen
8255 RØKLAND

eller pr. e-post til: post@ribo.no