Vi har ledig vikariater - Miljøterapeuter ved prosjektavdelingen

Ledig vikariater med mulighet til forlengelse - miljøterapeuter ved prosjektavdelingen

 

Miljøterapeuter ved prosjektavdelingen

1 x Vikariat ca. 80-100% fra 1.5.19 – 30.4.20.

1 x Vikariat ca. 50% fra 1.6.19 - 31.5.20.

Ved interne tilsettinger kan annen type ledighet oppstå. Slik ledighet vil bli tatt med i denne runden.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeut skal i samarbeid med tjenestemottaker bidra til gjennomføring av individuell habiliteringsplan.
 • Rapportere til samarbeidspartnere i hht. inngåtte prosjektavtaler.
 • Tverrfaglig arbeid og team-jobbing.
 • Målrettet og selvstendig arbeid innenfor:

Kommunikasjon, holdninger, observasjon, dokumentasjon, motivasjon, konflikthåndtering, grensesetting, rutiner og atferdsproblematikk.

Personlig egenskaper:

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Engasjert/initiativrik og fleksibel.
 • Fremstår som tydelig voksenperson og kunne sette grenser.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø gjennom kollegial støtte og motivasjon.
 • Kunne gå inn å ta kontroll i utfordrende behandlingsmessige situasjoner.
 • Kunne se muligheter til personlig utvikling og videreutvikling.
 • Evne til å strukturere eget arbeid.

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig høgskole, evnt. annen godkjent fagkompetanse og helsefaglig praksis.
 • Erfaring fra lignende arbeid og personlig egnethet vektlegges.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Vi trenger flere med kunnskap om tilknytningsforstyrrelser, kognitiv svikt, psykoselidelser og traumeproblematikk.
 • Ut fra miljøterapeutisk og faglig vurdering, oppfordres menn til å søke.
 • Førerkort klasse B.Lønn etter gjeldende overenskomst.  
 • Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til administrasjon på tlf. 75 68 18 80.

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale / intervju.

 

 • Interesserte kan sende skriftlig søknad vedlagt CV innen 7.5.2019 til
  • Stiftelsen RIBO eller pr. e-post til:   post@ribo.no
  • 8255 RØKLAND                
 •  
 •