Ledig vikariat på RIBO Attføring og to engasjement på RIBO Prosjekt

Vi har ledig vikariat ved attføringsavdelingen - miljøterapeut i 90% stilling i perioden 07.10.19 - 10.07.20.

I tillegg er det to ledige engasjemet som miljøterapeut ved prosjektavdelingen i perioden 01.10.19-31.01.20.

1 av 2 utlysninger (neste kommer under denne teksten)

Vi har ledig vikariat ved attføringsavdelingen som:

MILJØTERAPEUT 90% - 1 svangerskapsvikariat 7.10.19 – 10.07.20

Ved interne tilsettinger kan annen type ledighet oppstå. Slik ledighet vil bli tatt med i denne runden. Miljøterapeuten vil gå inn i det totale avdelingsmiljøet med arbeid mot alle beboere og delta i gjennomføring av individuell habiliteringsplan for den enkelte.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeut skal i samarbeid med deltaker og avdelingsleder bidra til gjennomføring av individuell habiliteringsplan ut fra flg. metodikk: Ansvarslæring / ansvarliggjøring, mestring og selvinnsikt.
 • Delta på turer / aktiviteter som går inn som en del av habiliteringsopplegget.
 • Rapportere skriftlig og muntlig til samarbeidspartnere i hht. avtale.

Personlig egnethet:

 • Vi søker dyktig medarbeider med god samarbeidsevne og som ønsker å bidra positivt i arbeidsmiljøet. Videre må medarbeideren bidra både faglig, praktisk og sosialt og ta ansvar for å jobbe målrettet og selvstendig innenfor:

      -           Kommunikasjon, holdninger, observasjon, dokumentasjon, konflikthåndtering, grensesetting, rutiner, atferdsproblematikk og i tillegg ha evne til å strukturere eget arbeid samt motivere og støtte andre.

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig høgskole, eventuell annen godkjent fagkompetanse og relevant praksis.
 • Erfaring fra lignende arbeid og personlig egnethet vektlegges.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Søkere som ikke har førerkort for minibuss, klasse D1, må påregne og måtte skaffe seg slikt.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale / intervju.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse Ketil tlf. 756 81 899 eller Cathrine tlf.  756 81 896.

Interesserte kan sende skriftlig søknad vedlagt CV innen 20.9.2019 til              

Stiftelsen RIBO

8255 RØKLAND

eller pr. e-post til:      post@ribo.no

 

2 av 2 utlysninger

 

Ledig midlertidig stilling:

Miljøterapeuter ved prosjektavdelingen.

2 x engasjement ca. 50% fra 1.10.19 – 31.1.20 med arbeid hver 3. helg.

Vi har også ledige helgestillinger tilknyttet ulike prosjekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeut skal i samarbeid med deltaker bidra til gjennomføring av individuell habiliteringsplan.
 • Rapportere til samarbeidspartnere i hht. inngåtte avtaler.
 • Tverrfaglig team-jobbing.
 • Målrettet og selvstendig arbeid innenfor:

Kommunikasjon, holdninger, observasjon,  motivasjon, konflikthåndtering, grensesetting, rutiner og dokumentasjon.

Personlig egenskaper:

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Engasjert/initiativrik og fleksibel.
 • Kunne se muligheter til personlig utvikling og videreutvikling
 • Fremstår som tydelig voksenperson.
 • Kunne gå inn å ta kontroll i utfordrende behandlingsmessige situasjoner.
 • Evne til å strukturere eget arbeid.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø gjennom kollegial støtte og motivasjon.

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig høgskole, evnt. annen godkjent fagkompetanse og helsefaglig praksis.
 • Erfaring fra lignende arbeid og personlig egnethet vektlegges.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Vi trenger flere med kunnskap om tilknytningsforstyrrelser, kognitiv svikt, psykoselidelser og traumeproblematikk.
 • Ut fra miljøterapeutisk og faglig vurdering, oppfordres menn til å søke.
 • Førerkort klasse B.

Lønn etter gjeldende overenskomst.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale / intervju.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Lise Nilsen på tlf. 919 04 255, eller HR-leder Cathrine E. Nilsen tlf. 756 81 896.

Interesserte kan sende skriftlig søknad vedlagt CV innen 20.9.2019 til 

Stiftelsen Ribo                    

8255 RØKLAND                 

eller pr. e-post til:   post@ribo.no

 

RIBO tilbyr et helhetlig attførings-/og habiliteringstilbud til personer som av ulike årsaker har falt utenom eller ut av de tradisjonelle behandlings- og opplæringstilbud.

Målet er å gi et attførings-/habiliteringstilbud som gjennom gradvis økende krav til selvstendighet og ansvarliggjøring gjør deltakeren sosialt og psykisk bedre i stand til å møte samfunnet på en mer hensiktsmessig måte. Våre kjerneverdier er: Likeverd, respekt og ansvarliggjøring.