NTNU-studenter forsker på Ribo

Tidligere denne uka var fem studenter fra profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i Trondheim på Ribo for å fortsette forskningen på det Ribo Attføring gjør og resultatene av jobben.

Forskningsprosjektet strekker seg tilbake til 2011.
– Vi ser på opplegget og tilbudet deltakerne/ungdommene har her og hvordan de driver sitt forebyggende helsefremmende arbeid lokalt sett i et samfunnspsykologisk perspektiv, sier Mari Myhrer.
Myhrer er en av de fem studentene som nå er inne i det fjerde av seks års studier innenfor profesjonsstudiet i psykologi.
Ribo har tidligere hatt besøk av studenter fra NTNU som har gjennomført samme undersøkelse. Når de gjennom omfattende intervju med deltakerne har fått sine svar skal de sammenlignes med tidligere observasjoner/svar. Dette vil gi mange svar på hvordan resultatene er over tid, noe Ribo synes er viktig.  
– Når vi har fått bearbeidet svarene skal de grundig analyseres og deretter skal vi lage en rapport. De fleste intervjuene gjennomfører den enkelte via spørreskjema, men vi har også tatt grundige intervjurunder med enkelte. sier Mari.  
På bildet ser vi fra venstre Mari Myhrer, Mai Sharoni, Ane Andersen og Andrea B. Andersen.
Foto: Sverre Breivik