Bufetat-ledelsen på RIBO-besøk

I forrige uke var regiondirektør Pål Christian Bergstrøm og avdelingsdirektør Bente Henriksen fra Bufetat Region Nord på besøk hos Stiftelsen RIBO. Målet med møtet var å lære hverandre bedre å kjenne. Bergstrøm sier det var veldig interessant, og ikke minst nyttig for dem å kjenne til RIBO bedre.
– RIBO har lang erfaring fra å sikre ungdommer som trenger individuell støtte og oppfølging et trygt og målrettet tilbud, og utgjør et viktig supplement til det øvrige institusjonstilbudet i Nord-Norge. RIBO har bygd opp erfaringer og kompetanse over svært lang tid, som både kan komme til nytte for ungdommer som trenger å være i institusjon, eller er í fosterhjem eller hjemme i nærmiljøet og trenger tettere oppfølging i en periode. Jeg ønsker RIBO lykke til videre i det viktige arbeidet de gjør, sier Bergstrøm.

På bildet: Fra venstre daglig leder ved RIBO Kurt Johansen, avdelingsleder RIBO Attføring Ketil Johansen, regiondirektør Bufetat Region Nord Pål Christian Bergstrøm, avdelingsleder RIBO Kompetanse Tor Ingvaldsen, påtroppende avdelingsleder RIBO Prosjekt Lise Nilsen, økonomileder RIBO Frank Larsen, fagleder RIBO Ole Tobias Orvin, HR-leder RIBO Beate Oseng og avdelingsdirektør Bufetat Region Nord Bente Henriksen. Foto: Sverre Breivik