Velg Din Framtid (VDF)

Velg din framtid er et strukturert samtaleprogram som skal ha til hensikt:

  • Ungdommene skal bli bedre kjent med seg selv
  • Finne styrker
  • Identifisere forstyrrende «elementer» og lage løsningsfokus på dette
  • Skape framtidsvisjoner som beskriver hvordan de ser for seg at deres liv skal se ut etter endt opphold på RIBO
  • Beskrive hvordan de ønsker å bli oppfattet på arbeidsplass og i eget nettverk generelt og mer spesielt
  • Forme egne mål og lage egne løsningsstrategier på det som kan bli vanskelig
  • Hvordan den enkelte kan delta i fellesskapet ut fra egne forutsetninger, og bli akseptert for den de er.
  • Samtalene skal være et supplement til det miljøterapeutiske tilbudet som RIBO gir, og må sees i sammenheng med det øvrige tilbudet den enkelte har fått på RIBO

Kontaktperson: Ole Tobias Orvin
oto@ribo.no
97 74 64 92