Hvordan søke om plass på RIBO?

Gjør en avtale om besøk på RIBO

Besøket skal gi beboer og hjemkommune et bilde av det vi kan tilby. RIBO får et inntrykk av beboer i forhold til å lage et faglig tilpasset opplegg.

RIBO Attføring

Etter besøk må søkere som skal på attføringsavdelingen lage en handlingsplan i samarbeid med hjemkommune og NAV. Denne handlingsplanen sendes RIBO som vedlegg sammen med søknadsskjema. Sammen med søknadsskjemaet skal det legges ved signert intensjonsavtale. Dette utleveres ved besøket på RIBO.

Søknadene blir behandlet i Attføringsutvalg som består av representanter fra Vev-Al-Plast AS, RIBO og NAV.

Klikk her for å åpne «Søknad om bo- og arbeidstrening»-skjemaet. (Skjemaet må skrives ut for utfylling og sendes RIBO sammen med nødvendige vedlegg).

RIBO Prosjekt
Søkere til RIBO Prosjekt tar kontakt med avdelingsleder Lise Nilsen når det gjelder det faglige opplegget og økonomileder Frank Larsen når det gjelder økonomi