Nærmiljøtjenester

Kaleidos Nærmiljøtjeneste har mange interne oppdrag med reparasjoner, vedlikehold og renovering av RIBOs bygninger og bilpark. Vi tar også eksterne oppdrag som enkle snekkeroppdrag, reparasjoner, snømåking, plenklipping, møbelkjøring, søppelhåndtering mm.

Vi har godkjenning som lærebedrift i byggdrifterfaget.