RIBO Attføring

RIBO Attføring har totalt 19 plasser til personer som gis støtte fra NAV. Disse får botilbud på et internat med 11 hybler + 1 liten hybelleilighet. Videre har vi tre treningsboliger til disposisjon. Våre deltakere er i dag fra 18 år og oppover.

Attføringstilbudet innvilges i utgangspunktet for 12 måneder med en prøvetid på 3 måneder. Det er mulighet for forlengelse i inntil 12 nye måneder dersom det tilrådes av NAV/RIBO. I helt spesielle tilfeller kan tilbudet utvides inntil 4 år.

Oppholdet forutsetter at NAV har innvilget deltakerne AAP (arbeidsavklaringspenger) eller godkjent revitalisering av uføretrygd.

Ved inntak inngås skriftlig intensjonsavtale med hjemkommunen om å tilrettelegge et bo- og arbeidstilbud for ungdommen etter endt opphold. Brytes avtalen av innsøker i løpet av perioden, bortfaller forpliktelsene fra kommunen / NAV Arbeid.

Målgruppe
Personer med psykososiale funksjonsproblemer, sosial mistilpasning eller andre utfordringer som fører til at de faller utenfor tradisjonelle opplærings- og behandlingstilbud.

Habiliteringsopplegg

Å være deltaker på RIBO innebærer å prøve ut nye utfordringer innenfor jobb, skole og fritid. Vår målsetting er at den enkelte skal få tro på seg selv og egne kvaliteter, og selv ta ansvar for egne handlinger. Hos enkelte vil bare det å etablere en vanlig døgnrytme være nok til å få styrke til å arbeide også med andre sider av seg selv.

Ansvarliggjøring basert på individuelle tilrettelagte opplegg:

 • Ukeplaner
 • Særavtaler
 • Kartlegging
 • Evaluering
 • Kvalifiseringsprogram
 • Opplæring
 • Veiledning og vurdering
 • Utprøving
 • Dokumentasjon
Vanlige diagnoser/tilstander hos mennesker som kommer til RIBOs attføringsavdeling:
 • ADHD (ADD)
 • Asperger syndrom
 • Tourettes syndrom
 • OCD
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Angst
 • Depresjon
 • Posttraumatisk stress-syndrom
 • Spilleavhengighet
 • Utmattelsessyndrom
 • Spiseforstyrrelse