RIBO Prosjekt

RIBO Prosjekt har et individrettet bo-, behandlings- og arbeidstilbud for ressurskrevende brukere. Avdelingen har en fleksibel bemanningsfaktor som er særlig tilpasset den enkelte deltaker. Tilbudet til den enkelte omfatter bosted, helse, fritid, arbeid, og eventuelt skole.

Vi tilbyr et habiliteringstilbud med gradvis økende krav til selvstendighet og ansvarliggjøring, som gjør den enkelte bedre i stand til å møte samfunnets krav når oppholdet er over. Dette skjer gjennom mestring og økende selvstendighet i forhold til bo- og arbeidssituasjonen.

Gjennom interne og eksterne utredninger kartlegges det sosiale- og yrkesmessige funksjonsnivået.

Mange av våre deltakere har sammensatte utfordringer, og dermed liten evne til sosial tilpasning og innfrielse av samfunnets krav.

Vi kan også ta imot deltakere for alternativ soning; surrogatvaretekt, § 12 soning, forvaring, prøveløslatelse, dom på betingelse og tvungen omsorg.

Våre oppdragsgivere er kommuner, NAV, BUF-etat, Kriminalomsorgen og helseforetak. RIBO har et nært og aktivt samarbeid med oppdragsgiver gjennom jevnlige møter og rapportering.

Ssterhjemmet 008
Ssterhjemmet 005
Ssterhjemmet 009
Ssterhjemmet 015
Ssterhjemmet 016
Ssterhjemmet 021
Ssterhjemmet 022
Ssterhjemmet 026
Ssterhjemmet 030
Ssterhjemmet 031
Ssterhjemmet 032
Ssterhjemmet 034
Ssterhjemmet Stemning 1
Ssterhjemmet Stemning 10
Ssterhjemmet Stemning 13
Ssterhjemmet Stemning 15
Ssterhjemmet Stemning 3
Ssterhjemmet Stemning 8